Hem Övrigt Andereas Friis tar över som VD för myTaste

Andereas Friis tar över som VD för myTaste

av Livets Goda

Andereas Friis kommer som VD för myTaste att prioritera intäktstillväxt och lönsamhet som ett resultat av koncernens nya strategi med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker.

“Jonas och jag älskar båda att göra affärer, men det är framförallt Jonas tekniska talang och innovationsförmåga som gjort honom ovärderlig som VD under tiden som koncernen investerat tungt i produktutveckling” säger Andereas Friis.

“Nu är investeringsfasen över och fokus ligger istället på försäljning, intäktssynergier från förvärv samt att maximera lönsamheten. Dessa är mina starka sidor så det känns jättespännande att leda koncernen igenom denna omställning.”

Koncernens nya strategi lanserades under 2017. Under förra året genomfördes också en övertecknad nyemission som tillförde bolaget drygt 18 Mkr före emissionskostnader. Emissionen genomfördes för att accelerera omställningen av koncernen genom strategiska förvärv. Flera nya bolag har nu köpts upp och konsoliderats in i koncernen, däribland Kampanjjakt i Sverige AB och NextWeb 2357.

Andereas roll som VD kommer också att vara att ta ett större grepp kring att marknadsföra myTastekoncernen och dess nätverk av sajter inom ramen för den nya inriktningen gentemot e-handelsbutiker, investerare samt på arbetsmarknaden.

“Andereas Friis har varit ansiktet utåt för myTaste i samband med förra årets övertecknade nyemission. Han har också varit instrumental i att identifiera och genomföra förvärven under hösten med entreprenörerna bakom bolagen. Jag är övertygad om att hans starka sidor kommer i sin fulla rätt som VD under denna nya fas av vinsttillväxt för koncernen,” säger myTastes styrelseordförande Fredrik Burvall.

Jonas Söderqvist kommer axla rollen som operativ chef och vice VD och ansvara för att synergieffekterna av förvärven blir fullt ut realiserade inom myTaste Group samt att den nya strategin implementeras på ett operationellt plan på effektivast möjliga sätt med bibehållen innovationsgrad.

“De många nya produkterna samt den nya kompetensen som förvärven tillfört har lett till att vi har mycket god potential för intäktstillväxt och lönsamhet inom koncernen. Jag ser nu fram emot en tydligare arbetsfördelning med Andereas som tillåter mig att fullt ut fokusera på att lösa operationella och tekniska utmaningar för att skapa ett ännu mer välmående maskineri inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker så att vi kan leverera ännu starkare resultat som koncern framöver,” säger Jonas Söderqvist.

RELATERAD LÄSNING