Hem Mat & Restaurang Expertorgan mer än fördubblar rekommendationen av makrillfiskekvoter

Expertorgan mer än fördubblar rekommendationen av makrillfiskekvoter

av Livets Goda

ICES höjer sin rekommendation av fiskekvoterna för makrill från 318 000 ton till 770 000 ton i Nordostatlanten, en ökning på 142 procent jämfört med den tidigare kvoten för 2019. Anledningen till höjningen är att en ny sammanvägd metod för att beräkna makrillbeståndet visat att bestånden är större än tidigare bedömningar. Den höjda rekommendationen kommer bara en dag efter att Världsnaturfonden WWF lanserade sin svenska konsumentguide för fisk och skaldjur, Fiskguiden 2019, där makrill fångad med garn i Nordostatlanten var rödlistad.

En fjärdedel av all makrill som äts i Sverige är från Norge och för denna utgör garnfiske enbart 0,03 procent. En andel som i huvudsak fiskas av av fritidsfiskare, konsumeras i Norge och aldrig når den svenska marknaden.

– Att förstå om ett fiskebestånd är hållbart och bärkraftigt är komplicerat. Alltifrån var fisken är fiskad till de metoder som används vägs in. Tyvärr var det många medier som gick vilse i gårdagens rapportering om makrill. När det gäller Nordostatlanten är det enbart makrill fångad med garn som rödlistats. Av det norska makrillfisket sker en försvinnande liten del med garn och vi kan inte heller se att det skulle vara nämnvärt högre andel garnfiskad makrill från andra länder, säger Sigmund Bjørgo Sverigechef på Norges Sjømatråd.

ICES är en internationell expertorganisation som tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven. ICES koordinerar övervakning och forskning om hav och kust samt ger råd till kommissioner och myndigheter i förvaltningsfrågor.

– Det är mycket olyckligt om svenska konsumenter får för sig att de inte ska äta makrill på grund av att de inte förstår WWF:s rekommendationer. Att ICES i dag kraftigt höjer kvoterna för makrillfisket är ett bevis på att bestånden är bärkraftiga och att du kan fortsätta äta norsk makrill med gott samvete. Jag hoppas att WWF ser över rekommendationen och tydliggör märkningen för att förenkla för konsumenterna, säger Sigmund Bjørgo.

I norska WWF:s motsvarighet till Fiskguiden, Sjømatguiden, är makrill inte rödlistad.

ICES beslut och beslutsunderlag kan läsas här.

RELATERAD LÄSNING