Hem Livets Goda Prenumeration Mackmyra kommer att överklaga Patent- och marknadsdomstolens dom kring bildanvändning i sociala medier

Mackmyra kommer att överklaga Patent- och marknadsdomstolens dom kring bildanvändning i sociala medier

av Livets Goda

Mackmyra verkar på en allt mer globaliserad marknad, där både e-handel och besöksnäringen kring mat och dryck fortsätter att öka. Sedan flera år tillbaka har Europa varit Mackmyras prioriterade marknad och bolaget konkurrerar därmed med utländska producenter på internationella villkor.

– I praktiken innebär domen hinder för att kommunicera med en internationell publik och i förlängningen riskerar domen att helt förhindra export av hantverksmässiga drycker. Man har inte tagit i beaktning att marknaden är digital och global. Det här snedvrider konkurrensen mellan svenska och utländska aktörer och vi kommer överklaga, säger Magnus Dandanell, VD på Mackmyra.

Om målet och domen
KO har stämt Mackmyra för otillbörligt användande av sex bilder i sociala medier. KO menar att Mackmyras bilder inte lever upp till bildregeln och kravet på särskild måttfullhet. KO menar att bilderna anspelar på stämningar och känslor, samt att de väcker särskild uppmärksamhet.

– Vi har alltid varit ansvarsfulla och återhållsamma i det vi gör och satt kvalitet, innovation och det hantverksmässiga i centrum. Bilderna som tas upp i det här fallet utgör inget undantag. Jag tror en majoritet av
svenskarna skulle hålla med om att vår kommunikation är väldigt måttfull, säger Magnus Dandanell, VD på Mackmyra.

Mackmyra menar att flera av bilderna vänder sig till en utländsk målgrupp i Storbritannien och Tyskland och att svenska regler inte kan tillämpas. Bilderna förmedlar dessutom en helhetsbild av Mackmyra – svensk natur, svenska råvaror, hantverk och innovation. Svensk alkohollagstiftning säger tydligt att varumärket, råvaror och produktinformation är godkänt i samband med bildanvändning.

RELATERAD LÄSNING