1

”Rom med historia – Pusser&#39s 15 yo ””Nelsons Blood”””

Historien bakom Pusser&#39s Nelsons Blood 15 yo (art.nr 581-01, 540 kr, 40 procent). Namnet rom tros härstamma från franskans och engelskan rumblilon vilket betyder ungefär ”tumult”, och sammanfattar hur det troligtvis var på 1500-talet i Karibien. Kolonierna har en stor del i historien under den här perioden och eftersom kolonierna skildes från sina moderländer av Atlanten var sjötransporterna livsnerven både lokalt mellan öarna och hem till Europa. Förhållandena ombord fartygen var allt annat än lyxiga varpå man försåg sjömännen med rom som ersättning för att hålla dom vid gott mod och vigör. Den dagliga ransonen – Tot Bruket av rom ombord var känt redan sedan slutet av 1500-talet. Av avgörande betydelse var dock att den brittiska flottan skrev en generell order om att deras sjömän skulle erhålla en daglig ranson av rom kallad tot. Allt sedan 31 juli 1655 fick sjömännen vid Royal Navy denna legendariska rom som ersättning för sitt arbete. Med den bakgrunden kan man lätt föreställa sig att den verkliga makten på fartygen låg hos Purser´n, snarare än hos kaptenen. Purser´n, eller pusser’s som han kallades, var helt enkelt den personen som hade ansvaret för alla livsmedel och förnödenheter, som exempelvis rommen som dygnet runt skyddades av två vakter. Stark rom Rommen ombord höll en relativt hög alkoholhalt, ofta runt 60 procent, vilket var av största vikt Dels därför att sjömännen villa vara säkra på att de inte fick utspädd rom, detta var trots allt en del av deras lön. Romen hade också andra funktioner ombord vilket krävde denna styrka. Den fungerade både som antiseptisk rengöring vid sår och skador likväl som bedövningsmedel. Dessutom kunde fuktigt krut torkas genom att det dränktes i rom då alkoholen vid avdunstningen också tog med sig fukten ur krutet som då blev användbart igen. Begreppet Navy Strength kommer från denna period då purser´n vid den dagliga tilldelningen skulle bevisa att rommen höll den önskade styrkan, dels för krutets skull, men också för att männen skulle se att de inte fick utspädd rom. Detta gjordes genom att antända krut dränkt i rom, blev explosionen den rätta så höll rommen rätt styrka. Först under 1800-talet kom mätinstrumenten för att kunna fastställa styrkan på ett enkelt vis, varpå man ville standardisera rommen på fartygen. Därför fick 100 olika pursers på olika fartyg spä ut rommen enligt sina egna mått och skicka in ett prov till amiralitetet. Med dessa prover som utgångspunkt fastställdes att den genomsnittliga alkoholhalten låg på 54,5 procent. En order utfärdades om att all rom i Royal Navy skulle hålla denna alkoholhalt som sedermera kom att kallas Admirality strenght. Bruket med rom som en ersättning till brittiska flottans sjömän var i aktuell ända fram tills den 31 juli 1655 till den 31 juli 1970. Destillation Pusser’s destilleras på brittiska flottans gamla destillationspannor byggda i trä och med en kopparhals. Processen är komplicerad och dyrbar då man som högst når 67 procent efter destillationen. Pannorna är från 1800-talet och kräver mycket omsorg och handhavande för att hållas i skick. Just den unika destillationsprocessen gör Pusser’s till den ursprungliga Navy rommen eftersom den fortfarande görs på samma vis. Träpannorna från Trinidad ger en unik karaktär som sedan förstärks och rundas av under lagringen på ekfat som tidigare används till lagring av Bourbon. Pusser’s är en ””blend”” av rom från Barbados, Trinidad och Guyana. Pusser&#39s Nelsons Blood 15 yo (art.nr 581-01, 540 kr, 40 procent). Doften är aromatisk med toner av marmelad, marsipan, kaffe, vanilj och krydda. Smaken är initialt rund och mjuk med vanilj, krydda, torkade frukter, fat och ett visst nötinslag, vilket sedan stramar upp sig på ett mycket behagligt vis i finishen med ett torrt påtagligt bett. Importör är Renbjer & Magnusson