Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang Rör inte min köttbit!

Rör inte min köttbit!

av Livets Goda

I en stor livsstilsundersökning utförd av Consumer Panel Services GfK har svenska hushåll svarat på vilka förändringar i livsstilen de är villiga till – och hur handel och tillverkare kan hjälpa dem dit. Svenskarna är mest positiva till att öka sin dagliga fysiska aktivitet och minst villiga att ändra på maten.

Undersökningen, som genomförts i hela Europa av GfK Consumer Panel, visar att de svenska hushållen gärna vill medvetet minska sitt ekologiska fotavtryck genom hållbar konsumtion: 51 procent svarar så, jämfört med EU-genomsnittet 30 procent. Ytterligare 23 procent av hushållen skulle kunna tänka sig att gå in för att leva på ett sätt som inte skapar sopavfall. Likaså kan många tänka sig att minska sitt alkoholintag över tid (37%) och att ta en digital detox, det vill säga avstå sociala medier (40%).

– Svenskarna ligger långt fram i synen på en hållbar livsstil. Ungefär en tredjedel har redan nu valt en livsstil med mindre jobb och prylar och daglig träning och samtliga av de siffrorna ligger över EU-genomsnittet, säger Elin Scotford, affärsutvecklingsansvarig på Consumer Panel Services GfK.

När det gäller maten ser det däremot annorlunda ut. 46 procent säger blankt nej till att avstå kött, bara 15 procent kan tänka sig testa köttfritt långsiktigt och 58 procent skulle aldrig bli veganer. Svenskar rankar dessutom inte alternativ till kött som särskilt viktigt ur ett miljöperspektiv. Även att välja annorlunda, eller ”konstig” mat – som insekter – är något få svenskar vill testa – 53 procent svarar nej på frågan.

I undersökningen ställdes också frågor om hur handel och tillverkande företag kan bidra till hushållens livsstilsförändringar. Här uppfattas kampanjer för nollavfall som något positivt för svenska hushåll, följt av bland annat initiativ för att dra ner på sockerkonsumtionen.

– Vår studie visar att det är en verklig utmaning att ändra på svenskarnas matvanor genom kampanjer i handeln, bortsett från när det gäller sockerkonsumtionen. Däremot kan man möta konsumenterna genom aktiviteter som vill hjälpa dem att göra andra livsstilsförändringar, som att bli en mer hållbarhetsmedveten eller nykter konsument, avslutar Elin Scotford.

Om undersökningarna
Undersökningen Behaviour Change genomfördes under oktober och november 2023, med ett representativt urval om  totalt 29 589 respondenter, varav 739 i Sverige. Undersökningen Who Cares Who Does, som genomfördes i juni 2023 med 2049 respondenter i Sverige, refereras också till.

Om Consumer Panel Services GfK
Consumer Panel Services GfK är specialiserat på analyser av shoppingvanor och beteende. Verksamheten har representativa paneler i 18 länder. CPS GfK:s experter djupanalyserar den information som panelmedlemmarna registrerar i samband med inköp i dagligvaruhandeln. Det innebär att analyserna av inköpsbeteende, trender och utveckling i den svenska livsmedelshandeln ständigt är uppdaterade.

RELATERAD LÄSNING