Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang Sämre tider påverkar våra köpvanor

Sämre tider påverkar våra köpvanor

av Livets Goda

Sämre tider: En ny undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Matsmart visar hur de tuffare ekonomiska tiderna påverkat svenskarnas köpbeteenden. Bland annat uppger 59 procent av svenskarna att de handlar fler prisnedsatta varor idag än de gjorde för ett år sedan. 22 procent har också minskat sina inköp av miljömärkt mat. Fyra av tio svenskar uppger även att de köper mer mat med kort datum.

Sämre tider

Sämre tider – Fotograf: Shutterstock

Matsmarts nya undersökning visar att det senaste årets ekonomiska utmaningar påverkat svenskarnas köpvanor kopplat till mat. 39 procent av svenskarna uppger att de köper mer mat med korta datum nu, jämfört med vad de gjorde för ett år sen. 59 procent handlar även mer mat på nedsatt pris, samtidigt som 22 procent av svenskarna svarar att de köper mindre miljömärkt mat, främst som en följd av de höjda priserna.

– Det är glädjande att svenskarna blivit mer svinnmedvetna och vågar närma sig mat med korta datum. Att handla mat som annars skulle slängas är ett effektivt verktyg för att minska klimatavtrycket. Däremot är det tråkigt att vi köper mindre miljömärkt mat. Med tanke på prisutvecklingen som följd av inflationen är det såklart inte oväntat, men miljömärkt mat är en viktig del i att göra våra matsystem hållbara. Vi måste vända den här trenden och vi ställer oss frågan vad våra politiker har för plan, säger Hanna Thofelt Lindström, kommunikations- och hållbarhetschef på Matsmart.

Världens matproduktion bidrar till många av vår tids stora hållbarhetsutmaningar.1 En tredjedel av all mat som produceras blir till matsvinn, vilket står för runt 8-10 procent av de globala växthusgasutsläppen.2 EU har därför tagit fram en “Farm to Fork”-strategi som syftar till att göra våra matsystem rättvisa, hälsosamma och miljövänliga,3 samt ett “Waste Framework Directive” som förbinder medlemsländerna att initiera åtgärdsprogram för minskat matsvinn i enlighet med avfallshierarkin. I sommar konstaterades dock att framstegen inte är tillräckliga och EU-kommissionen har därför föreslagit juridiskt bindande matsvinnsmål för medlemsländerna som ska uppnås till 2030.4

I samband med att riksdagen öppnar efter sommaren har Matsmart skickat ett vykort till ledamöterna för att upplysa om Kantar-undersökningens resultat. Samtidigt ställer Matsmart krav på politiker att vidta åtgärder som leder till att fler har råd med miljömärkt mat. Nio av tio av de som köpt mindre miljömärkt mat uppgav nämligen höga priser som anledningen.

– Att vi i sämre tider köper mer billig mat med korta datum visar tydligt att pris är ett kraftfullt incitament för att förändra köpbeteenden. Detta är något som vi tror att man behöver jobba med även när det kommer till miljömärkt mat. Idag kostar den mer – men här finns ju en uppsjö av möjligheter för politikerna att förändra spelplanen. Sänkt moms för hållbara varor är bara ett exempel. Vi väntar med spänning på att se vad riksdagens politiker ska hitta på nu när de är tillbaka igen efter sommaren, avslutar Hanna Thofelt Lindström.

Om undersökningen – Sämre tider:

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo mellan den 18-20 augusti 2023 och hade 1 196 respondenter.

Frågorna som ställdes var:

 1. Har du varit ute i naturen i sommar?
  Ja: 85%
  Nej: 15%
 2. I vilken utsträckning har du köpt följande det senaste året jämfört med tidigare?

  – Mat med miljömärkning (KRAV, Fairtrade, MSC, ASC, EU-ekologiskt)
  Mycket mindre + Lite mindre utsträckning: 22%
  Mycket större + Lite större utsträckning: 9%

  – Mat till nedsatt pris
  Mycket mindre + Lite mindre utsträckning: 2%
  Mycket större + Lite större utsträckning: 59%

  – Mat med kort datum
  Mycket mindre + Lite mindre utsträckning: 6%
  Mycket större + Lite större utsträckning: 39%

 3. Om du har köpt miljömärkt mat i mindre utsträckning det senaste året, varför?
  För högt pris: 89%
  För dålig kvalitet: 5%
  Produkterna jag vill köpa saknar miljömärkning: 3%
  Varumärkena jag vill köpa saknar miljömärkning: 4%
  Annat: 4%
  Vill ej uppge/vet ej: 2%

1 Ritchie, H., Rosado, P. and Roser, M. (2022). Environmental Impacts of Food Production. Our World in Data. [online] Available at: https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food
2 United Nations Environment Programme. ‘Food Waste Index Report 2021’, (2021).
3 European Commission (2020). Farm to Fork Strategy. [online] food.ec.europa.eu. Available at: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en.
4 European Commission (2023). Food waste reduction targets. [online] food.ec.europa.eu. Available at: https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/food-waste-reduction-targets_en.

RELATERAD LÄSNING