En restaurang kan maximalt äras med 100 LGP. Totalpoängen är snittet av de sex olika delmomentens poäng. Vinlistan, Sommelierarbete, Service, Lokal/Miljö, Mat och Helhetsupplevelse. Hamnar två restauranger på samma poäng är det Vinlistan som skiljer dem åt, därefter Maten.

De tre intervall som gäller är:
95-96 poäng: *
97-98 päng: **
99-100 poäng: ***

Vinlistan: Vi bedömer vinlistans bredd, mångfald och även prissättning.

Sommelierarbete: Dryckeskunskap, hantering och arbetet inför gäst.

Service: Från personalens bemötandet vid dörren, via närvaro och kunskap kring det som presenteras vid bordet och på tallriken under hela kvällen, tills gästen lämnar restaurangen.

Lokal/miljö: Lokalens interiör, akustik, bordens placering och den generella trivsel i lokalen.

Maten: Användandet av råvaror, tillagning,  textur, smaksäkerhet och givetvis hur god maten faktiskt är. Vid avsmakningsmeny vägs också kompositionen av menyn in - hur rätterna fungerar tillsammans som en helhet.

Helhetsupplevelse: Den totala upplevelsen av restaurangbesöket. Från att dörren till restaurangen öppnas och känslan när vi lämnar den.

Sveriges Bästa Restauranger är en rörlig "just nu"-lista och uppdateras regelbundet med nya restauranger

Sveriges Bästa Restauranger (SBR) är en rörlig "just nu"-lista och uppdateras regelbundet i samband med att nya restauranger provas och befintliga restauranger omprovas och erhåller färska poäng. SBR är på så sätt ständigt aktuell genom att nya restauranger kommer in på listan och befintliga kan åka ut. De 20 som ligger på listan i slutet av året kommer presenteras i en separat utgåva som Bästa Restauranger 2023.  Juryn består av åtta medlemmar där chefredaktör Anders Enquist och Erik Dahlström utgör grunden. Alla i juryn besitter lång erfarenhet av att äta på restaurang både utomlands och i Sverige och har djup insikt i dryckens värld.

Listan presenterar de restauranger som tilldelats minst 95 poäng.

DEN VISUELLA UTGÅVAN ÄR UTE NU:

[ Klicka på resp restaurang för recension, info och bilder ]

16 april 2024

RESTAURANG
POÄNG
Operakällaren ★★★ 99.33
Restaurant Frantzén ★★★ 99.33
Pontus Frithiof La Tour ★★★ 99.00
Leijontornet ★★ 98.67
Adam/Albin ★★ 98.50
Persona ★★ 98.50
Etoile ★★ 98.33
NOUR ★★ 98.33
Ett Hem ★★ 98.17
Aira ★★ 98.00
Flickan x La Ragazza 96.83
Mathias Dahlgren Matbaren 96.83
Agnes 96.83
Lilla Ego 96.67
Portal Restaurant 96.67
Spesso 96.67
Ekstedt 96.50
AG 96.33
Rolfs Kök 95.83
Freyja 95.67
Astoria 95.50
Skeppsbron 10 95.50
Seafood Gastro 95.33
Chez Jolie 95.33
Sushi Sho 95.00