1

Sexpack allt vanligare

Under fiolåret gick allt fler Bordeauxhus över till de mindre förpackningsstorlekarna. Anledningen tros vara att efterfrågan på stora volymer har minskat. Liv-Ex uppmanar nu den internationella handeln att börja planera för att rymma sexpack i sina system. Bolagets egna statistik visar att sexpacken inbringar ett något lägre pris – 0,7 procent mindre än flaskor förpackade i lådor om 12. Troligen är anledningen att 12 x 75cl är så fast förankrad som standardenhet för handeln då alltifrån prislistor, värderingar, IT-system och frakt är inriktade på denna. Att handla med två storlekar blir dyrare och omständligare för säljare och köpare. Företaget befarar att handlarna tvingar samlarna att köpa 2 gånger 6 x 75cl för att underlätta handeln. Än så länge finns ingen lösning men eftersom 2009 års Bordeauxer ska betalas under våren 2012, kan det enligt Liv-Ex vara klokt att börja förbereda redan nu.