Hem NyheterNyhet WB Stark tillväxt inom flask- och fatförsäljning för High Coast Distillery AB

Stark tillväxt inom flask- och fatförsäljning för High Coast Distillery AB

av Livets Goda

High Coast Distillery publicerar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2024. Nettoomsättningen uppgår till 10,4 MSEK (9,2) med ett rörelseresultat på 1,7 MSEK (-0,2).

High Coast Distillery förbättrar både omsättning och rörelseresultat under det första kvartalet 2024 och befäster ännu en gång vår position som ett växande och lönsamt svenskt whiskydestilleri.

Utdrag från High Coast Distillerys bokslutskommuniké 2024:

Första kvartalet i sammandrag:
– Nettoomsättningen uppgick till 10,4 MSEK (9,2).
– EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (1,3).
– Rörelseresultatet uppgick till 1,7 MSEK (-0,3).
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,0 MSEK (-0,8).
– Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,15 SEK (-0,15).
– Kassaflödet uppgick till -0,3 MSEK (-3,8).

Utdrag ur vd-kommentar:
“Vi har under senaste året intensifierat kontakten med nya och befintliga partners på exportmarknaderna och förbereder bolaget på den expansion som följer när vi har mer mogen whisky i våra lager.” Vd – Linus Håkansson

Väsentliga händelser under kvartalet:

  • High Coast Distillery belönades med flera medaljer på World Whiskies Awards där bland annat whiskyn Hav utsågs till vinnare i kategorin i Swedish Single Malt No Age Statement.
  • High Coast Distillerys första produkt i en ny lättare svensktillverkad glasflaska lanserades.
  • Den 8 mars meddelades det att samlingsboxen Origins Series tar plats i Systembolagets fasta sortiment från den 1 september 2024.
  • I slutet av mars inleddes byggandet av det nya lagerhuset som beräknas stå klart under det andra kvartalet 2024.
  • Vi inledde ett samarbete med en partner i Finland, en helt ny marknad för High Coast Distillery. Den initiala orderns värde uppgår till 0,16 MSEK.

Bokslutskommunikén samt tidigare finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://www.highcoastwhisky.se/investerare/rapporter

RELATERAD LÄSNING