Succé för kaliforniska viner

Det är Wine Institute of California som konstaterar att den svaga dollarn i kombination av den exploderande efterfrågan Kina, som bidragit till årets rekordsiffror. Oron har varit stor bland de amerikanska producenterna att Europas skuldkris skulle drabba exporten av vin från Kalifornien till EU som idag står för över 30 procent av deras marknad. Dock har den svaga dollarn bidragit till att upprätthålla konkurrenskraften för de kaliforniska vinerna. Exporten till Kina har ökat med 35 procent under åren men motsvarar fortfarande bara cirka fem procent av all export. En stor trygghet för de kaliforniska producenterna är grannationen Kanada där vinkonsumtionen har en stark tillväxt.