1

Svensk dryckestillverkning lockar storpublik

Svenska dryckesproducenter av öl, vin, cider och sprit lockar allt flera besökare. Hela 53 procent av tillverkarna uppger att de har fått fler besökare i år. Sammantaget handlar det om närmare halv miljon besökare.

Det framgår av en undersökning som Axiom Insight gjort bland svenska producenter av vin, öl, cider och andra alkoholhaltiga drycker på uppdrag av SPAA (Sveriges Producenter Av Alkoholdrycker) i samarbete med Föreningen Svenskt Vin och Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier.

I undersökningen, som är den första, ingår 106 svenska dryckestillverkare som även har besöksverksamhet. Av dessa uppger 56 stycken, eller 53 procent, att de har haft fler besökare under årets första nio månader, än samma period förra året. 23 procent att antalet besökare är oförändrat medan 22 procent uppger att de har haft färre besökare i år. Resterande två procent vet inte.

Dryckestillverkarna har även fått uppskatta hur många besökare de haft under året. Sammantaget handlar det om närmare en halv miljon besök de första nio månaderna.

“Svensk dryckestillverkning håller på att utvecklas till en viktig besöksdestination. Vi vet att intresset för lokalt producerad mat och dryck växer. Undersökningen visar att allt fler också vill se och lära sig hur tillverkningen går till”, säger Kristina Anerfält Jansson, grundare och ägare av Norrtelje Brenneri.

Redan i fjol vittnade flera dryckestillverkare om rekordmånga besök av hemestrande svenskar som på grund av covid-pandemin valde att stanna i Sverige. I år har trenden av allt att döma förstärkts, trots vaccinationer och lättnader i reserestriktionerna.

“Hos oss på Hernö Gin slog vi besöksrekord med över 5000 besök under två månader i somras. Det känns också fantastiskt att bidra och vara en del av den växande turistnäringen på landsbygden”, säger Thomas Larsson, styrelseledamot i Hernö Gin och SPAA, Sveriges Producenter Av Alkoholdrycker.

Av de 106 företag som svarande ligger 36 procent i Skåne, 15 procent i Västra Götaland, 7 procent i Halland respektive Stockholm.

“Vi bryggare märker tydlig ett starkt intresse för våra produkter och en nyfikenhet på hur den lokala tillverkningen går till. Att besöken hos oss dryckesproducenter ökar är positivt men ökningen hade kunnat varit ännu starkare för oss bryggare. Många av oss fick en kraftigt ökad efterfrågan när Sverige började öppna upp efter Covid vilket inburit att vi har fått prioritera alla resurser till produktion”, säger Claes Wernerson, grundare av Qvänum Mat och Malt.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät under perioden 22 september och 4 oktober 2021 och skickades till medlemmar i Föreningen Svenskt Vin, Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier och SPAA (Sveriges Producenter Av Alkoholdrycker).