Hem Vinvärlden Svenska professionella vinodlare bildar ny branschförening

Svenska professionella vinodlare bildar ny branschförening

av Livets Goda

Från ett småskaligt hobbyodlande har det på bara några decennier vuxit fram en stor professionell svensk vinnäring. I dagarna har det bildats en modern branschförening för att tillvarata dessa vinproducenters möjligheter och förväntningar. Allt för att skapa en stor blomstrande vinnäring i framtidens Sverige. Den nya organisationen har fått namnet Sveriges Branschorganisation för Oenologi & Vitikultur (SBOV). 

Svenskt vin har medvind och satsningarna i denna unga bransch har nu nått en nivå som gör det möjligt att lyfta näringen i alla avseenden – synnerhet när det gäller kvalitet, hållbarhet och öppenhet.

Till ordförande i branschorganisationen har utsetts Emma Serner, grundare av Långmyre Vineri på Gotland.

– Det ska bli spännande och roligt att få leda en organisation där vi gemensamt ska föra den svenska. vinnäringen in i framtiden. Redan idag finns det knappt tjugo producenter som investerat och positionerat sig med både kvalitet och kvantitet för att det ska betraktas som viktigt för svenskt näringsliv och upplevelseindustrin på landsbygden, förklarar Emma Serner.

Svensk vinnäring är en ung bransch med stor potential. I dagsläget omfattar druvodlingarna runt hundra hektar – men det uppskattas att de finns tiotusen hektar som är lämpliga för vindruvsodling. Dessa hektar finns i kustnära lägen i Halland, Skåne, Blekinge, Öland och Gotland samt vid Vänern och Vättern. Druvodling är ett personalintensivt jordbruk och kan vara nyckeln till en levande landsbygd med tusentals nya arbetstillfällen – allt från odling, vinifiering och förädling till turism och gastronomi.

– Bär växer bäst i svala områden – de får helt enkelt rikare doft och större smakdjup. Den svenska, milda sommaren med många soltimmar är därför mycket lämpad för druvor, säger Lotta Nordmark på Sveriges Lantbruksuniversitet i skånska Alnarp.

– Jag ser stora möjligheter för bönderna i Sverige att ta vara på vårt klimat och de nya svampresistenta Piwi-sorterna för att kunna producera goda hållbara lokalproducerade viner.

K Felix G Åhrberg, vinmakare på Kullabergs Vingård, är en av de passionerade vinmakarna i den växande svenska vinnäringen:

– Vinet har alltid haft en betydelsefull särställning bland livsmedlen i världen, under årtusenden har det utvecklats i olika former där smak och kvalitet hela tiden stått i förgrunden. För mig är vin helt enkelt en fantastisk dryck som både gamla och unga kan uppskatta, understryker K Felix G Åhrberg.

Fotnot: Branschen har redan nu knutit nära band till akademien, myndigheter, regeringskansliet och institutioner genom Sverige Oenologiska och Vitikulturella kommitté, SOVK, som agerar katalysator och kommunikationsplattform mellan respektive parter. Representanter från Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Näringsdepartementet, RISE, Högskolan Kristianstad, Svenska Lantbruksuniversitet, Sveriges Branschorganisation för Oenologi & Vitikultur och K Felix G Åhrberg från Kullabergs Vingård sitter med.

Vid Sveriges Branschorganisation för Oenologi och Vitikulturs första föreningsstämma valdes följande styrelse:
Emma Serner, Långmyre Vineri, ordförande
Göran Amnegård, Blaxsta Vingård
Anders Norberg, Frillestads Vingård
K Felix G Åhrberg, Kullabergs Vingård
Johan Öberg, Thora Vingård

Till styrelsesuppleanter valdes:
Philip Wikholm, Flädie Vingård
Bengt Åkesson, Skepparps Vingård

Till revisorer valdes:
Håkan Hansson, Hällåkra Vingård
Björn Odlander, Kullabergs Vingård

Förteckning över Föreningens stiftande medlemmar:
Arilds Vingård, Arild
Assmåsa Vingård, Sjöbo
Blaxta Vingård, Flen
Flyinge Vingård, Lund
Flädie Mat och Vingård, Bjärred Fredholms Vingård, Tyringe Frillestads Vingård, Påarp

Gute Vingård, Havdhem
Hällåkra Vingård, Anderslöv Kullabergs Vingård, Nyhamnsläge Lottenlunds Vingård, Allerum Långmyre Vineri, Burgsvik Skepparps Vingård, Kivik Snårestad Vingård, Ystad
Thora Vingård, Torekov
Stora Boråkra Vingård, Karlskrona Södåkra Vingård, Jonstorp
Vejby Vingård, Vejbystrand
Ästad Vingård, Tvååker

Foto: Emma Serner, grundare av Långmyre Vineri, är förste ordförande i Sveriges Branschorganisation för Oenologi & Vitikultur. 

RELATERAD LÄSNING