Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang Svenskarna räddade 10 969 ton mat från att slängas i onödan 2021

Svenskarna räddade 10 969 ton mat från att slängas i onödan 2021

av Livets Goda

Matsmarts kunder räddade tillsammans drygt 10 969 ton mat och konsumentprodukter från att bli svinn år 2021. Det innebär en ökning på 27,7 procent från förra året, då man räddade 8 591 ton. Nytt för i år är att den räddade maten kan kopplas till sparade utsläpp. Den räddade maten motsvarar en nettobesparing på cirka 9 548 ton koldioxid. Mest mat räddades av de boende i region Stockholm, som sammanlagt köpte drygt 2 203 ton mat från Matsmart. Sett till befolkningsmängd räddades mest mat av boende i region Örebro, med 1,36 kg mat per invånare.

Matsmarts affärsmodell bygger på att rädda mat och andra produkter från att slängas. Det kan röra sig om produkter som fått felprintade etiketter, ett utgående sortiment eller varor med kort datum. Under 2021 räddades sammanlagt över 10 526 ton mat från att hamna i soptunnan. Det betyder även en nettobesparing på cirka 9 548 ton koldioxid*. Detta motsvarar elanvändningen för 1 734 hushåll under ett år**.

• Det är glädjande att se siffrorna ticka uppåt även detta år. Att rädda mat från att slängas i onödan är bland de enklaste men faktiskt också mest effektiva miljöinsatser vi som konsumenter kan göra i vår vardag. Att rädda mat sparar både pengar och klimatet, säger Josefin Fridstrand Sverigechef på Matsmart.

Mest mat räddades av de boende i Region Stockholm, som gemensamt beställde drygt 2 203 ton mat från Matsmart. Näst mest beställde de boende i Västra Götaland, som räddade drygt 1 944 ton, följt av Skåne som räddade drygt 1 392 ton mat. Men sett till invånarantal hamnar Örebro län i topp, med 1,36 kg räddad mat per invånare, följt av Jämtland med 1,35 kg och Västerbotten med 1,33 kg***.

– Det är härligt att se snöbollseffekten som gett oss en ännu högre siffra 2021. Vi har sett till att bryta ned siffrorna på invånarantal, så vi får en mer rättvis bild av hur man räddat runt om i landet. Det som är helt tydligt är att hela Sverige är engagerade i att rädda mat! I år har vi även sett till att räkna ut vilken klimatpåverkan ordrarna haft i form av sparad koldioxid. Vi hoppas att det ska göra det lättare för folk att sätta maträddandet i ett sammanhang och jämföra med andra klimatinsatser – som att spara på el, köpa begagnat och så, säger Josefin Fridstrand.

Totalt sålde Matsmart 10 969 189 kilo produkter på svenska marknaden. Detta är en ökning med 27,7 procent från år 2020. Matsvinnet står för 10 procent av koldioxidutsläppen i världen****.

 

**https://assets.ctfassets.net/6zwrgo7n8s3g/3DF0cHdeB1lXklVHmuR3IA/a67f65855372fbd3c08cf22e8469263d/U6496-klimatvinster-av-att_handla-matsvinn-Matsmart.pdf

**https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

***https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals–och-halvarsstatistik–kommun-lan-och-riket/kvartal-13-2021/

****https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/matsvinn?AspxAutoDetectCookieSupport=1

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING