Hem NyheterNyhet WB SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

av Livets Goda

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att ge vägledning till branschen i stort och för att främja en enhetlig tillämpning av dessa regler har SVL därför tagit fram ”Branschriktlinjer gällande provsmakning av vin och sprit”.

– Lagstiftningen är idag otydlig kring vilka regler som gäller för provsmakningstillstånd vilket lett till att förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan Sveriges alla kommuner. För att stötta såväl branschen som kommuner i tillämpning av lagstiftningen, publicerar vi nu branschriktlinjer för vin och sprit. Vi hoppas att detta kan främja en enhetlig tillämpning av regelverket, säger Anna De Geer, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

I korthet rekommenderar SVL att tillstånd för provsmakning för vin ska beviljas med 5 cl per prov och max 6 prov vid provsmakning för allmänheten. För spritdrycker (40 volymprocent) är mängden i stället 1,5 cl med ett maxantal prover om 6 prover.

– Provsmakningar ökar intresset för drycken och dess innehåll, vilket i sin tur kan leda till mer sunda attityder och värderingar till konsumtion av alkohol när produktens innehåll får ett ökat fokus. Riktlinjerna är därför utformade på ett sådant sätt att det vid provsmakning ska fokuseras på kvalitet snarare än kvantitet, avslutar Anna De Geer.

RELATERAD LÄSNING