Hem Vinvärlden Systembolagets försäljning 2009 ökade — men inte konsumtionen

Systembolagets försäljning 2009 ökade — men inte konsumtionen

av Livets Goda

“-Det är positivt att Systembolagets försäljning fortsätter att öka samtidigt som den totala alkoholkonsumtionen inte gör det. Det är också ett tydligt tecken på att kunderna uppskattar Systembolaget och vårt uppdrag. Att alkohol säljs utan privat vinstintresse och med fungerande ålderskontroll är bra ur ett folkhälsoperspektiv, säger Systembolagets vice vd/försäljningschef Mikael Wallteg. Försäljningsökning i & jämfört med 2008 Spritdrycker: 5,4 Vin: 9,0 Starköl: 6,9 Cider/Blanddrycker: 5,2 Totalt ren alkohol: 7,8 Alkoholfritt: 19,0 -Försäljningen av alkoholfritt har ökat med 19 procent, ett tydligt tecken på att fler och fler människor bryr sig om sin hälsa. Vi fortsätter att erbjuda våra kunder ett brett sortiment för en god dryckeskultur. Förutom nya alkoholfria produkter kommer även produkter med lägre alkoholhalt och mindre förpackningar, säger Systembolagets vice vd/inköpsdirektör Marie Nygren. Svag kronkurs: Systembolagets försäljningsökning är starkt påverkad av minskad resandeinförsel, vilken i sin tur är driven av den svagare svenska kronan. I de dryga 50 butiker (systembutikerna i Skåne, Blekinge, Halland samt enstaka butiker mot Norge respektive Finland) som påverkas mest av “”gränshandeln”” var försäljningsökningen under 2009 nästan 18 procent. Detta påverkar den totala försäljningsökningen med knappt 2 procent. Miljön i fokus för sortimentet 2010: Kunderna köper allt fler ekologiska produkter och målet är att kunna erbjuda ekologiska artiklar inom varje kategori. Försäljningen av ekologiska viner ökade med nästan 46 procent jämfört med 2008, varav vitt vin står för den största procentuella ökningen. De ekologiska produkterna utgör nu nästan två procent av den totala försäljningen och från och med 1 januari 2010 finns 84 ekologiska artiklar i Systembolaget. Ambitionen är att det ska finnas 100 artiklar i det fasta sortimentet innan året är slut. Bland annat kommer fler ekologiska röda och vita viner, kryddat brännvin samt öl. *Enligt SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) som på regeringens uppdrag kartlägger utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige så var den oförändrad under de första nio månaderna 2009″

RELATERAD LÄSNING