Hem Vinvärlden Utredning av gårdsförsäljning tar fart

Utredning av gårdsförsäljning tar fart

av Livets Goda

Klart är nu att en enskild utredare ska ta fram ett förslag på hur försäljningen direkt från producenterna skulle kunna gå till utan att Sverige riskerar att förlora rätten till detaljhandelsmonopolet. Frågan ska enligt direktivet vara utrett och klart senast den 1:a oktober i år. Regeringen har ju klart uttryckt sin ambition att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och underlätta för företag att växa. Något som möjligheten för små producenter, att själva sälja sina drycker direkt från gården, innebär. Detta anses vara speciellt viktigt på landsbygden. Gårdsförsäljningen skulle också kunna främja den mat- och dryckesturism som jordbruksministern Eskil Erlandsson brinner så starkt för att öka. I Finland, som också har detaljhandelsmonopol, är gårdsförsäljning av alkoholdrycker tillåten. Dock bara med en alkoholhalt av högst 13 volymprocent. Vilka produkter som eventuellt ska få säljas i Sverige kommer att meddelas i ett senare skede. Gårdsförsäljningen av vin utgjorde 2008 endast 0,15 procent av den totala försäljningen vin i Finland. Gårdsvinernas andel av monopolets totala försäljning låg under en promille. De siffrorna i sig, borde väl räcka som argument, mot att en eventuell gårdsförsäljning i Sverige skulle ha någon negativ inverkan på folkhälsan. Något som befarats tidigare.

RELATERAD LÄSNING