Hem Whisky & Bourbon Vad indikerar åldern på en flaska whisky

Vad indikerar åldern på en flaska whisky

av Livets Goda

“Företaget som innahar varumärkena Chivas Regal, Ballantine&#39s, The Glenlivet och Royal Salute har tillfrågat fler än 2000 whiskykonsumenter i nio länder om deras tankar kring whiskyns ålder. 94 procent ansåg att whiskyn ålder var en indikator på dess kvalitet. 93 procent ansåg att ju äldre desto bättre. Hela 89 procent svarade att de medvetet sökte en specifik ålder när de planerade att köpa en flaska whisky. Endast 10 procent av de tillfrågade kände till att den utskrivna åldern endast refererar till den yngsta beståndsdelen whisky i en flaska blended whisky. Ungefär hälften trodde att siffran angav den genomsnittliga åldern och en tredjedel att det var den äldsta. Christian Porta, VD för Chivas Brothers säger i ett uttalande att eftersom mer än 90 procent av whiskykonsumenterna lägger in åldern i totalbetyget när de bedömer en whisky så är det viktigt att de förstår vad den verkligen betyder. Därför väljer de att gå ut med en informationskampanj som de hoppas ska ge positiva konsekvenser för hela den skotska whiskyindustrin. “”Scotch har whisly en historia av att främja äldre whisky men det är inte förstått nog så måste vi upplysa konsumenterna. Liknande undersökningar av människors konsumtionsvanor visar att allt fler gör sina val grundade på utökad förfining och kunskap. Därav är varumärket viktigt som en garanti för kvalitet och värde. När så få, redan befintliga whiskydrickare, förstår vad en whiskys utskrivna ålder visar är behovet av upplysning enormt inför nya viktiga tillväxtmarknader såsom Kina. Förutom frågan om ålder vill även Chivas Brothers slå ett slag för den skotska whiskyn rika historia och traditioner. Chivas Brothers sparkar i dagarna igång en kampanj för att öka medvetenheten kring ålderns betydelse för skotsk whisky. Företaget som innahar varumärkena Chivas Regal, Ballantine&#39s, The Glenlivet och Royal Salute har tillfrågat fler än 2000 whiskykonsumenter i nio länder om deras tankar kring whiskyns ålder. 94 procent ansåg att whiskyn ålder var en indikator på dess kvalitet. 93 procent ansåg att ju äldre desto bättre. Hela 89 procent svarade att de medvetet sökte en specifik ålder när de planerade att köpa en flaska whisky. Endast 10 procent av de tillfrågade kände till att den utskrivna åldern endast refererar till den yngsta beståndsdelen whisky i en flaska blended whisky. Ungefär hälften trodde att siffran angav den genomsnittliga åldern och en tredjedel att det var den äldsta. Christian Porta, VD för Chivas Brothers säger i ett uttalande att eftersom mer än 90 procent av whiskykonsumenterna lägger in åldern i totalbetyget när de bedömer en whisky så är det viktigt att de förstår vad den verkligen betyder. Därför väljer de att gå ut med en informationskampanj som de hoppas ska ge positiva konsekvenser för hela den skotska whiskyindustrin. “”Scotch har whisly en historia av att främja äldre whisky men det är inte förstått nog så måste vi upplysa konsumenterna. Liknande undersökningar av människors konsumtionsvanor visar att allt fler gör sina val grundade på utökad förfining och kunskap. Därav är varumärket viktigt som en garanti för kvalitet och värde. När så få, redan befintliga whiskydrickare, förstår vad en whiskys utskrivna ålder visar är behovet av upplysning enormt inför nya viktiga tillväxtmarknader såsom Kina. Förutom frågan om ålder vill även Chivas Brothers slå ett slag för den skotska whiskyn rika historia och traditioner.”

RELATERAD LÄSNING