Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang Varför lämnar människor hotell-och restaurangbranschen?

Varför lämnar människor hotell-och restaurangbranschen?

av Livets Goda

Sweco har på uppdrag av Tillväxtverket (2023) gjort en studie på besöksnäringen, som sammanställts till ett flertal rapporter och statistiskt visar hur branschen ser ut. Vi på Generation Waste har läst alla rapporterna, som finns att läsa här, och fokuserat på varför människor lämnar branschen. Vi har dragit slutsatser om att vi behöver skapa mer utrymme för kreativitet och höja statusen på branschen genom kompetenshöjande insatser som utbildning.

Rapporten som undersöker varför människor lämnar hotell- och restaurangbranschen är en intervjustudie med fokus på varför de valt en hotell- och restaurangutbildning, anledningarna till ett branschbyte och vad de anser är utvecklingsområden inom branschen.

Det som var gemensamt för intervjupersonernas val av hotell-och restauranginriktad gymnasieutbildning var kärleken för mat, kreativiteten, möten och den sociala aspekten. Det framkom även att de fanns en viss skoltrötthet som kunde botas med en mer praktisk utbildning. Flera intervjupersonerna sökte ett konkret yrkesval i förhållande till många andra gymnasieinriktningar.

De faktorer som ledde till ett branschbyte var bland annat att den stressiga arbetsmiljön, att det är fysiskt krävande och att arbetstiderna kan vara svåra att kombinera med privatlivet. Även om många syftade på att det höga tempot var lockande bidrog detta till en ohälsosam stress.

”Som kock måste man vara snabb på fötterna. Tempot var väldigt högt och ibland arbetade jag 15 timmar i sträck”

Intervjupersonerna menade även att löneutvecklingen inte stod i relation till kompentens och erfarenhet. Detta skapade en upplevelse av stora uppoffringar för att “göra karriär”. En del pekade även på att det förekommer sexuella trakasserier från både gäster och personal vilket lett till att man valt att byta arbetsplats och bransch.

På frågan om vad den efterföljande anställning inom en annan bransch erbjöd som saknades i restaurangbranschen svarade intervjupersonerna att det främst var andra arbetstider.

”Det är noga nu att man bara jobbar heltid. Det förväntas inte mer av en än så, åtta timmar om dagen”

Andra arbetstider gav förutsättningar till struktur av vardag och fritid. En annan viktig aspekt som framkom var känslan av trygghet, tack vare tydliga kontrakt, förmåner och högre lön.

Lönen är viktig så klart också. Vill inte känna att jag ligger efter folk i min ålder lönemässigt. Min ingångslön idag var samma som min lön som kökschef”

Högre lön var en pull-faktor men inte avgörande, eftersom en del menade att de i sitt nya jobb kände framtidstro och hopp kring att de nu kunde forma sina egna karriärer. Intervjupersonerna menade att de kunde se en tydlig karriärstege inom restaurangbranschen men att den upplevdes överdrivet krävande och osund.

Ett utvecklingsområde som framkom är att det bör anställas fler och erbjudas mer varierande arbetstider. En bättre schemaläggning kan bidra till kortare arbetspass, mer raster och ledighet vissa helger. Andra utvecklingsområden är att skapa rumsliga förutsättningar för återhämtning, exempelvis en yta att sitta ner och äta vid. Flertalet lyfter att arbetsmiljön varierar beroende på arbetsplats och till stor del på ledningens engagemang i att förebygga arbetsrelaterad stress.

De slutsatser som kan dras av rapporten är att hotell- och restaurangbranschen behöver tydligare och tryggare kontrakt, strukturerad kompetensutveckling, en utvecklad lönetrappa och ett förebyggande arbete mot stress.

 Vi på Generation Waste menar även att denna studie pekar på att de som initialt väljer hotell – och restaurangbranschen har ett brinnande intresse för mat, möten och människor. Genom att främja en kompetensutveckling och skapa mer utrymme för kreativitet kan vi höja standarden och minska arbetskraftsbristen inom branschen. Alla behöver möjlighet till utveckling och hopp om både den personliga och den gemensamma framtiden. Med utbildning som drivkraft tror vi på Generation Waste att ni kan uppnå en hållbar hotell- och restaurangbransch. Vi erbjuder utbildningar som får era medarbetare att växa, engagera sig och bli stolta över det arbete ni erbjuder.

RELATERAD LÄSNING