Hem Vinvärlden Vin och råoljepriserna drivs av efterfrågan i tillväxtekonomier

Vin och råoljepriserna drivs av efterfrågan i tillväxtekonomier

av Livets Goda

Författarna Serhan Cevik och Tahsin Saadi Sedik från IMF, valde att jämföra de två mycket olika råvarorna vin och olja och studera priserna på dessa mellan 1990 och 2010. Detta efter att de funnit att tillväxtekonomier utgör huvuddelen av förändringar i efterfrågan efter båda dessa råvaror, och därmed styr nivån på priserna. Författarna har mätt prisnivån på råolja månad för månad under tjugoårsperioden och jämfört med priserna på premiumviner med hjälp av den digitala vinbörsen, Liv-ex, index. Till sin förvåning fann de många likheter. Mellan januari 2002 till juli 2008 ökade priset på råolja med 20 dollar per fat för att sedan rasa med 70 procent under andra halvåret 2008. Vinpriserna visade ett liknande mönster, upp 243 procent mellan 2002 och första halvåret 2008, för att sedan sjunka med 42 procent andra halvåret 2008. Båda råvarorna har också återhämtat sig efter finanskrisen. Olja har ökat i pris med 86 procent och vin med 62 mellan januari 2009 och juni 2010. Författarna har också tagit hänsyn till tillgången på de båda råvarorna och jämfört efterfrågan på dem från olika ekonomier världen över. Resultatet visar att efterfrågan har den dominerande effekten på priserna. Skulle tillväxten i industriproduktionen i tillväxtekonomierna gå ned med fyra procentenheter, skulle råoljepriserna sjunka med 22 procent och vinpriserna med 15 procent enligt IMF&#39s studie.

RELATERAD LÄSNING