Hem NyheterVinnyhet Vingruppen i Norden – med starkt engagemang för jämställdhet

Vingruppen i Norden – med starkt engagemang för jämställdhet

av Livets Goda

Endast 24 procent av styrelseledamöterna hos svenska vinimportörer är kvinnor. Detta trots att jämställdhetsfrågan varit aktuell i många år. Vingruppens Ann Burgaz, Linn Ljungkvist och Kim Forsberg i ett samtal som lyfter vikten av mångfald, inkludering och en jämställd tillväxt.

Linn Ljungkvist och Ann Burgaz

Mycket har hänt för jämställdheten i vinbranschen under de senaste 20 åren. Vi ser allt fler kvinnor ta plats i en mansdominerad bransch. Men – kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledande positioner. Hos svenska vinimportörer är knappt en fjärdedel av styrelseledamöterna kvinnor. Därför är en jämställd tillväxt en av Vingruppens högsta prioriteringar.

I deras senaste hållbarhetsrapport delar The Wineagencys vd Ann Burgaz, Vinunics vd Linn Ljungkvist och hållbarhetsansvarig Kim Forsberg med sig av ett samtal som betonar den ständiga vikten av branschens jämställdhetsutveckling.

Att skapa en hållbar arbetsmiljö som är uppmärksam, omhändertagande och kompetent är essentiellt. Därtill en ständig strävan efter jämn fördelning mellan kvinnor, män, olika bakgrunder, åldrar och perspektiv. Mångfald är en styrka som formar en mer skarpsinnig verksamhet.

”Jag är övertygad om att jämställdhet främjar lönsamhet. Mångfald ger oss bredare perspektiv och skapar en bättre förståelse för marknaden. En öppen och inkluderande arbetsplats gör människor mer bekväma med att dela sina idéer” – Ann Burgaz

Som en del i ett gediget hållbarhetsarbete samverkar Vingruppen årligen med Stellagalan – en plattform för samarbete kring en jämställd bransch. Här kan vi tillsammans inspirera och stärka nya generationer genom att synliggöra meriterade, ambitiösa kvinnor. Galan går att följa live via You Tube, den 21 september 2020.

”Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i branschens ledande positioner. Därför är jämställd tillväxt en av Vingruppens prioriteringar. Det är en av anledningarna till att vi sponsrar Stellagalan varje år – ett forum där kvinnliga förebilder sätts i strålkastarljuset” – Linn Ljungkvist

Intervjun

Kim Forsberg: Vad är er syn på jämställdhetsutvecklingen i vinbranschen – med utgångspunkt i era egna yrkesliv?

Ann: Jag skulle säga att mycket har hänt. Jag började min karriär i en mycket mansdominerad bransch. Jag valdes till Svenska Sommelierföreningen på 80-talet, den första kvinnan i föreningen. Men det kom med en kompromiss – att vara kassör. I dag innehar en kvinna positionen som föreningens ordförande. Milstolpen kom när jag erbjöds min första chefsposition. Ett generationsskifte med en manlig chef som trodde på mig trots att jag var kvinna. Jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt och blev den första kvinnan som hade en ledande position i företagets historia. Det var en av de största vinimportörerna i Sverige vid den tiden, och jag hoppas att det banade väg för andra kvinnor i branschen.

Linn: Jag kom in i branschen när vinden börjat vända. Jag har alltid haft kvinnliga chefer som trott på och stöttat mig. Jag tror att bra ledarskap kommer med erfarenhet. Ann, du var min chef tidigt i min karriär och var en förebild för mig och många andra. I vinbranschen öppnade också generationsskiftet upp för kvinnliga vinmakare som plötsligt kunde ta över familjeföretaget, som tidigare hade överlämnats till sönerna i familjen. Idag arbetar vi med många talangfulla kvinnliga vinproducenter.

Kim: Vad var vändpunkten?

Ann: Jag skulle säga att den stora förändringen kom när Systembolaget utsåg sin första kvinnliga generaldirektör 1999. Anitra Steen uppskattade begåvade ledare och stöttade kvinnor som hon trodde på. Hon blev en symbol för lika möjligheter. Jag tror att det sipprade ner och blev en del av kulturen; bollen var i rörelse och sedan började saker hända av sig själva.

Linn: Jag håller med, men kvinnor är fortfarande underrepresenterade i branschens ledande positioner. Därför är jämställd tillväxt en av Vingruppens prioriteringar. Att uppmärksamma kvinnliga ledare – och sätta deras prestationer och perspektiv i rampljuset. Det en av anledningarna till att vi sponsrar Stellagalan varje år – ett forum där kvinnligt ledarskap sätts i strålkastarljuset.

Jämställdhet och lönsamhet

Kim: Forskning visar att jämställdhet har en direkt positiv inverkan på lönsamheten och bidrar till en mer attraktiv arbetsplats. Hur tror ni att jämställdhet påverkar en arbetsplats?

Ann: Vi arbetar i ett företag där vi behöver leverera och generera vinst. Av min erfarenhet är jag övertygad om att jämställdhet främjar lönsamhet. Mångfald ger oss bredare perspektiv och skapar en bättre förståelse för marknaden. En öppen och inkluderande arbetsplats gör människor mer bekväma med att dela sina idéer. Att ha ett syfte får människor att arbeta hårdare.

Linn: Det finns många sätt att driva ett framgångsrikt företag på. Jag tror på jämställd tillväxt. Mångfald är styrka som breddar perspektiven och skapar en intelligentare verksamhet. Kvinnor är oerhört begåvade och har färdigheter och erfarenheter som är unika och värdefulla. Att inte ha kvinnliga ledare begränsar talangpoolen.

Ann: Titta bara på Systembolaget. 1999 började vi se ett större fokus på målgrupperna. Sortimentet blommade ut i riktningen där vi är idag. Mångfald ger nödvändiga perspektiv på en organisations förmåga att växa.

Vilken är den största fällan för kvinnor i branschen?

Ann och Linn: Det måste vara balansgången mellan karriär och barn.

Ann: Livet kommer med uppoffringar. Jag har sett kvinnor som kanske tror att de är i ett jämställt förhållande. Sedan kommer barnen – och det gör även ansvaret och uppoffringarna. Kvinnor tar fortfarande en större del av barnomsorgsansvaret.

Linn: Jag har haft tur att få stort stöd från min man. Men det har inte alltid varit lätt att balansera en dubbel karriär, vara framgångsrik som chef och samtidigt vara en bra mamma.

Linn: Sedan får vi inte glömma löneskillnaderna. Kvinnor får fortfarande sämre betalt i många organisationer.

Ann: Jag är stolt över att Vingruppen skapade en jämställdhetspolicy med fokus på mammaledighet och rekryteringsprocesser.

Vingruppens tips för en jämställd arbetsplats

1. Nolltolerans mot diskriminering
Förhindra diskriminering och skydda dina anställda genom att anta en jämställdhetspolicy i kombination med seminarier och workshops för att utbilda och öka medvetenheten

2. Lika lön för lika arbete
Säkerställa lika lön genom att förstå problemet och följa upp regelbundet. Ta upp frågan i din organisation och be om feedback

3. Öppenhet och inkludering
Ha en öppen dialog om normer och attityder som kan hindra lika jämställd tillväxt

4. Förebilder och ambassadörer
Sätta kvinnligt ledarskap i strålkastarljuset, inspirera genom att bli en ambassadör för lika möjligheter

 

RELATERAD LÄSNING