1

Whisky som investering är bättre än guld

En jämförelse som sträcker sig mellan 2008 och 2011 visar att om du investerat i någon av de tio högst värderade whiskysorterna, så är värdeökningen under den perioden upp till 400 procent. Under samma period har värdet på guld stigit med 146 procent och för diamanter tio procent. Allt fler flaskor exklusiv whisky säljs också på auktion. Under 2011 var det 8500 flaskor jämfört med 1500 stycken 2008. Den största ökningen skedde under sista kvartalet i fjol då hela 3000 flaskor whisky såldes på auktion bara i Storbritannien. I år har också världens första ”Whisky Investment” – seminarium hållits under Universal Whisky Experience i Las Vegas av Andy Simpson, grundaren av Whisky Highland. Simpsons syfte är att erbjuda whiskyvärdering för whiskysamlare och värderare. – Under de senaste tolv månaderna har marknaden för whiskyinvesteringar börjat fånga investerare, säger han. Några av rariteterna från de mest framgångsrika destillerierna som The Dalmore och Macallan ger väldigt bra avkastning på auktion. De överträffar de flesta andra former av alternativa tillgångar. Simpson är övertygad om att whisky kommer att ses som en lika naturlig investering som konst, vin eller klassiska bilar om några år.