Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang WWF tar bort rödmarkering av svensk kyckling

WWF tar bort rödmarkering av svensk kyckling

av Livets Goda

Hösten 2021 skärpte WWF kriterierna i Köttguiden, för bland annat klimat. Svensk kyckling hamnade då på rött ljus i totalbedömning. Efter det lät Svensk Fågel göra en ny så kallad livscykelanalys, via det oberoende forskningsinstitutet RISE, som visar på klimatpåverkan av svensk kycklingproduktion. Den nya analysen gör att rödmarkeringen av vanlig svensk kyckling tas bort eftersom klimatkriteriet har justerats från gult till grönt ljus.

WWF

– Detta är givetvis bra nyheter. Vi blev helt ärligt förvånande över rödmarkeringen och ifrågasatte den, med tanke på att kyckling som produkt har 90 procent mindre klimatpåverkan jämfört med rött kött samtidigt som vi internt och hela branschen gjort ett omfattande arbete med att minska vår klimatpåverkan, säger Janneke Wackerberg, kommunikation- och hållbarhetschef på Kronfågel.

Livscykelanalysen som branchorganisationen Svensk Fågel lät göra under 2022, via forskningsinstitutet RISE, är baserad på uppdaterad data från svensk kycklingproduktion, inklusive från Kronfågel, och den visar på lägre klimatpåverkan än den som WWF tidigare baserat sin bedömning på. WWF har därför uppdaterat resultatet för den vanliga svenska kycklingen i Köttguiden med det nya resultatet för klimatpåverkan. Svensk kyckling är inte längre rödmarkerad.

– Först vill jag säga att vi är mycket glada att kycklingbranschen delat med sig av sin data. Transparens är en viktig hållbarhetsfråga och med den nya rapporten har kunskapen om kycklingproduktionen ökat på flera sätt, säger Anna Richert, matexpert Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande från WWF.

Satt höga klimatmål
Kronfågel och moderbolaget Scandi Standard har ambitiösa klimatmål. Vi har åtagit oss att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål för hela värdekedjan. Målen, som valideras av Science Based Target initiative, är att minska utsläpp i egen verksamhet med 50 procent innan 2030, med 2021 som bas, samt att minska utsläpp i värdekedjan med 50 procent under samma tidsperiod. Över 90 procent av de totala utsläppen sker utanför vår egen verksamhet. Arbetet med att minska klimatpåverkan är nära knutet till relationen med våra uppfödare, fodereffektivitet och ett strukturerat arbete med biologisk mångfald.

– Vi vill inspirera människor att äta kyckling för smakens, hälsans, klimatets och den lokala livsmedelsproduktionens skull. Vi ser vår kyckling som en del av lösningen framåt – men produktionen måste ske på ett hållbart sätt i hela värdekedjan, säger Ida Ljungkvist, hållbarhetsdirektör på Scandi Standard.

FAKTA Livscykelanalys (LCA) är en vetenskaplig metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Med en LCA kan du ta reda på i vilket skede av en produkts livscykel en viss miljöpåverkan är som störst.

RELATERAD LÄSNING