Kiviks Musteri skriver under hållbarhetsmanifest

Livets Goda 21 May, 2019
Whisky och Bourbon Kiviks Musteri är ett av de 41 företag inom livsmedelsindustrin som skrivit under det gemensamma hållbarhetsmanifestet som branschorganisationen Livsmedelsföretagen nu tagit fram.

Den svenska livsmedelsindustrin har genom sin branschorganisation Livsmedelsföretagen tagit fram ett gemensamt manifest med fem konkreta åtaganden för att påskynda arbetet att stoppa de pågående klimat- och miljöförändringarna. Kiviks Musteri är ett av de 41 företag som skrivit under manifestet.

-Det känns mycket bra, säger Stina Andrén, hållbarhet- och utvecklingschef på Kiviks Musteri. En hållbar livsmedelsproduktion är viktig, inte bara för oss, utan för hela klimatet. Vårt huvudmål är att minimera vår egen klimat- och miljöpåverkan. Som livsmedelsproducent måste man ta sitt ansvar att det som hamnar på konsumenters bord är producerat på ett hållbart sätt. 

I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsföretagen att Livsmedelsindustrin ska vara en drivande kraft för att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, tillika EU:s färdplan för klimatet.

På Kiviks Musteri har man sedan tidigare redan arbetat konkret med flera av åtagandena, men vill nu ytterligare lägga vikt på uppsatta mål genom att underteckna manifestet.

I korthet är de fem åtagandena följande: 

1. En fossilfri industri  - att arbeta för att till 2030 ha gått över till fossilfri energi både i produktionen och i transporterna.

2. Halvera matsvinnet - att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

3. Materialåtervinningsbara förpackningar - att arbeta för att till 2030 uppnå 100 procent materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

4. Goda villkor i leverantörsledet - att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i leverantörsleden. 

5Effektivare vattenanvändning - att höja effektiviteten på sin vattenanvändning. Genomföra en kartläggning under 2019 och lova att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.

Läs hela manifestet här. 


Ny ginaktör på Systembolaget – twistat, annorlunda och gott

Whisky och Bourbon Whitley Neill är ett engelskt familjedestilleri i 8:e generationen, som…
20 Jun, 2019

Midsommarecept från Årets Kock-finalist

Mat och Restaurang Under sommaren kommer våra åtta finalister i Årets Kock 2019…
20 Jun, 2019

Korv första uppgiften i finalen av Årets Kock 2019

Mat och Restaurang Den 12-13 september 2019 är det final i Årets Kock…
18 Jun, 2019
Artikelarkivet