Kiviks Musteri skriver under hållbarhetsmanifest

Livets Goda 21 May, 2019
Whisky och Bourbon Kiviks Musteri är ett av de 41 företag inom livsmedelsindustrin som skrivit under det gemensamma hållbarhetsmanifestet som branschorganisationen Livsmedelsföretagen nu tagit fram.

Den svenska livsmedelsindustrin har genom sin branschorganisation Livsmedelsföretagen tagit fram ett gemensamt manifest med fem konkreta åtaganden för att påskynda arbetet att stoppa de pågående klimat- och miljöförändringarna. Kiviks Musteri är ett av de 41 företag som skrivit under manifestet.

-Det känns mycket bra, säger Stina Andrén, hållbarhet- och utvecklingschef på Kiviks Musteri. En hållbar livsmedelsproduktion är viktig, inte bara för oss, utan för hela klimatet. Vårt huvudmål är att minimera vår egen klimat- och miljöpåverkan. Som livsmedelsproducent måste man ta sitt ansvar att det som hamnar på konsumenters bord är producerat på ett hållbart sätt. 

I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsföretagen att Livsmedelsindustrin ska vara en drivande kraft för att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, tillika EU:s färdplan för klimatet.

På Kiviks Musteri har man sedan tidigare redan arbetat konkret med flera av åtagandena, men vill nu ytterligare lägga vikt på uppsatta mål genom att underteckna manifestet.

I korthet är de fem åtagandena följande: 

1. En fossilfri industri  - att arbeta för att till 2030 ha gått över till fossilfri energi både i produktionen och i transporterna.

2. Halvera matsvinnet - att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

3. Materialåtervinningsbara förpackningar - att arbeta för att till 2030 uppnå 100 procent materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

4. Goda villkor i leverantörsledet - att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i leverantörsleden. 

5Effektivare vattenanvändning - att höja effektiviteten på sin vattenanvändning. Genomföra en kartläggning under 2019 och lova att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.

Läs hela manifestet här. 


Thomas Sjögren testar Scanpan TechnIQ

Mat och Restaurang Höstens stekheta nyhet från Scanpan heter TechnIQ! Det är en…
17 Sep, 2019

Rockys återkomst: Sveriges mest öldrickande hund är tillbaka - med en Pilsner Urquell i handen

Whisky och Bourbon Pilsner Urquell fortsätter samarbeta med äkta original och näst på…
16 Sep, 2019

Pocket by Pontus dukar upp på Lidingö

Mat och Restaurang Nya Lidingö Stadshus får nu ett förstklassigt restaurangtillskott när krögaren…
16 Sep, 2019

Ulrika Brydling tilldelas Karin Franssons mentorpris 2019

Mat och Restaurang Ulrika Brydling har tilldelats Karin Franssons mentorpris 2019. Priset syftar…
16 Sep, 2019

Zero Waste Ale – En bröl är Scandics senaste hållbarhetslansering

Whisky och Bourbon Nu når Scandics nästa hållbarhetssatsning svenska ölfantaster. Den 16 september…
16 Sep, 2019
Artikelarkivet