Hem NyheterNyhet WB Guide till att återvinna snusdosor

Guide till att återvinna snusdosor

av Livets Goda

Guide till att återvinna snusdosor: Felaktig hantering av snusavfall, i form av både dosor och portioner, bidrar till allvarliga miljöproblem. Men du kan faktiskt göra en betydlig insats för miljön genom att hantera ditt snusavfall på rätt sätt. Låt Snusbolaget hjälpa dig att bli en miljövänlig snusare genom att vägleda dig om hur du tar hand om ditt snusavfall.

Guide

Guide till att återvinna snusdosor

Guide – Varför är det viktigt med rätt snusavfall?

Ett vanligt missförstånd är att snus är biologiskt nedbrytbart och kan slängas var som helst. Själva portionspåsarna består av nedbrytbara cellulosafibrer, men snus innehåller fler ämnen som naturen har svårt att bryta ner. Dessa inkluderar bindemedlet som påsarna limmas ihop med, och tungmetaller som kadmium, krom, nickel, bly och även arsenik, som reningsverk har svårt att filtrera bort. På NicoLeaks.com kan du hitta labbrapporter som analyserar innehållet i olika märken av snus och nikotinpåsar. Nu vidare till vart du ska och inte ska slänga ditt snus och snusdosa!

Vart ska jag slänga snus och snusdosor?

Använda snusportioner bör slängas i hushållssoporna, och aldrig spolas ner i toaletten. Tomma snusdosor kan återvinnas på de flesta kommunala återvinningsstationer. Genom att göra detta bidrar du till att skydda miljön och upprätthålla hållbara avfallshanteringssystem.

  1. Använd ditt hushållsavfall till använda snusportioner

Använda snusportioner och tuggtobak ska kastas i hushållssoporna. De ska aldrig spolas ner i toaletten, eftersom reningsverk har svårt att filtrera bort nikotin och andra skadliga ämnen i snuset. Dessutom kan snuset täppa till avloppsrören.

  1. Snusdosor bör återvinnas

Tomma snusdosor är vanligtvis tillverkade av plast eller i vissa fall metall, och kan återvinnas i de flesta kommunala återvinningsstationer. Plastlocket och metalldosan ska separeras och placeras i respektive behållare på återvinningsstationen. Genom att återvinna snusdosor minskar du både avfall och behovet av nya råmaterial.

Läs mer HÄR

RELATERAD LÄSNING