Hem Vinvärlden Systembolagets Kunskapspris 2023

Systembolagets Kunskapspris 2023

av Livets Goda

Systembolagets Kunskapspris 2023 delas ut till dr Johanna Gripenberg och dr Erica Sundin tilldelas Systembolagets Juniora Pris. Samtidigt samlar man forskare som studerar sambanden mellan alkoholkonsumtion och cancer.

Systembolagets Kunskapspris 2023

Vinnarna Johanna Gripenberg och Erica Sundin med prisutdelare Kent Nilsson. Fotograf: Tomas Enqvist, Progress

Prisutdelningen äger rum 11 – 12 maj, under den årliga alkoholforskningskonferensen där Systembolaget samlar forskare och expertis, i år inom området alkohol och cancer. Syftet med konferensen är att belysa och lyfta information om ny forskning kring skador som alkohol kan orsaka och hur de kan förebyggas.

Exempel på medverkande i programmet är representanter från Världshälsoorganisationen (WHO), organisationer som arbetar med att förebygga cancer och forskare som har finansiering från Systembolagets Alkoholforskningsråd. Deltagare på konferensen är i huvudsak alkoholforskare, representanter från departement, myndigheter och organisationer samt representanter från de nordiska alkoholmonopolen.

Med Kunskapspriset och det Juniora Priset uppmärksammar Systembolaget forskare som bidragit med ny, banbrytande kunskap inom alkoholområdet. En extern priskommitté bestående av forskare som representerar olika forskningsdiscipliner utser pristagarna.

Systembolagets Kunskapspris 2023 går till Johanna Gripenberg
Johanna Gripenberg tilldelas Systembolagets Kunskapspris för sina insatser i preventionsforskning när det gäller alkohol och andra droger. Hennes forskning har varit inriktad på befolkningsinriktad prevention av alkohol och andra droger. Hon har arbetat i miljöer och sammanhang där riskbruk av alkohol är särskilt högt, undersökt attityder till drogproblem, undersökt förekomst av bruk i riskmiljöer och utarbetat preventionsmetoder som utvärderats vetenskapligt. Johannas insatser för att initiera alkohol och drogpreventiva program präglas av innovativa och modiga insatser i miljöer där forskare vanligen inte rör sig.

Kunskapspriset är på 100 000 kronor.

Systembolagets Juniora Pris 2023 går till Erica Sundin
Erica Sundin disputerade 2022 och hon har med sitt avhandlingsarbete bidragit till forskning om skador från andra personers drickande, ”harm to others”. Hon har jämfört metoder för att mäta skadan av andras drickande inklusive jämförande studier i 19 europeiska länder. Ericas forskning bidrar med ny och viktig kunskap kring hur alkoholen skadar fler än den som dricker. Det Juniora Priset är på 50 000 kr.

RELATERAD LÄSNING